Handige documenten

De volgende documenten spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Kolkakkerbuurt:

• Het Stedenbouwkundig Plan: in dit plan is in grote lijnen te zien hoe de nieuwe buurt eruit gaat zien. Ook is er een beschrijving van het proces te vinden van hoe dit plan tot stand is gekomen. 
• Bij wijkvernieuwing worden de afspraken vastgelegd in een Sociaal Plan. Er is een Sociaal Plan bij renovatie voor woningen aan de Kolkakkerweg en een Sociaal Plan bij sloop voor de bewoners van de overige woningen in de wijk. 
• Overzichtskaart: Een kaart met de huidige opzet van de wijk.
Faseringen en planning: Een kaart van de 5 fases waarin de woningen worden vernieuwd
• Archief Nieuwsbrieven: Periodiek verschijnen nieuwsbrieven voor de omwonenden. 
• Plattegronden
• Bestemmingsplan 
• Beeldkwaliteitplan
Uitwerking beeldkwaliteitsplan. Hoe komt de vernieuwde Kolkakkerbuurt er straks uit te zien? Dat zie je in deze brochure, met daarin duidelijke beschrijvingen en afbeeldingen

 
Terug  Terug