NIEUWS - 2 april 2019

  
Woonstede levert eerste woningen Kolkakkerweg op

Met het onthullen van het straatnaambordje werd gevierd dat de eerste gerenoveerde woningen aan de Kolkakkerweg zijn opgeleverd. De renovatie van 50 historische woningen aan de Kolkakkerweg is de eerste fase in de vernieuwing van de Kolkakkerbuurt.

De buurt wordt de komende jaren vernieuwd tot een eigentijds tuindorp. Daarbij worden woningen gerenoveerd, maar ook gesloopt en nieuw gebouwd. Om ervoor te zorgen dat tijdens dit proces de wensen van bewoners goed worden meegenomen, wordt Woonstede geadviseerd door de Bewonerscommissie Kolkakker. De commissie zet zich daarnaast ook praktisch in om medebewoners met raad en daad bij te staan.

Authentieke sfeer
Wie straks door de Kolkakkerweg loopt, krijgt de sfeer mee zoals deze vroeger waarschijnlijk was. Zo zijn er nieuwe deuren en kozijnen die eenzelfde uitstraling hebben als de kozijnen en deuren vroeger. Buiten worden de hagen in ere hersteld en de dakpannen hebben weer de oorspronkelijke kleur gekregen. Het ontwerp is van de hand van OpZoom Architecten uit Arnhem. De woningen zijn ook energiezuiniger gemaakt en aangesloten op het warmtenet van Warmtebedrijf Ede. Daarmee zijn het de eerste bestaande grondgebonden woningen die aangesloten zijn op groene warmte in Ede.Ruimtewinst

De renovatie is uitgevoerd door KlokGroep uit Nijmegen. Deze bouwondernemer heeft maatwerk geleverd door zo veel mogelijk bewonerswensen mee te nemen. Ook heeft de Klokgroep ervoor gezorgd dat de ruimte in de woningen behouden is gebleven. De isolatie werd aan de buitenzijde aangebracht en voorzien van een gezaagde steen. De oorspronkelijke steenkleur maar ook allerlei details in het metselwerk zijn exact zoals ze waren.

De renovatie wordt naar verwachting voor de zomervakantie afgerond. De sloop en nieuwbouw van de volgende fase wordt op dit moment aanbesteed en voorbereid. De intentie is rond het einde van dit jaar te starten met de sloop. Meer informatie over de opzet van de toekomstige wijk is te vinden op deze pagina.