NIEUWS - 12 februari 2020

Woonstede onderzoekt sloop en nieuwbouw Vierzinnen/Nieuwstraat
Aan de Vierzinnen en Nieuwstraat in Scherpenzeel staan 10 woningen van Woonstede van ruim 70 jaar oud. Uit onderzoek naar de technische en bouwkundige staat van de woningen bleek dat de woningen aan het einde van hun levensduur zijn. Woonstede denkt dat sloop- en nieuwbouw de beste optie is en wil hierover met bewoners, gemeente en omwonenden in gesprek. 

De woningen zijn in 1957 gebouwd en sinds 1996 in bezit van Woonstede. In 2016 en 2018 is onderzoek gedaan naar de technische en bouwkundige staat, daarna volgde in 2019 een analyse die in december werd afgerond. Hierbij is onder andere gekeken naar de huidige bouwkundige situatie, naar overheidseisen zoals energiezuinigheid, financiële haalbaarheid en het beleid van de gemeente Scherpenzeel. 

Energiezuinig en betaalbaar
Woonstede denkt dat sloop- en nieuwbouw de beste optie is. Omdat de woningen aan het einde van hun levensduur zijn, is renovatie erg kostbaar en levert het geen duurzaam resultaat op. Er zijn woningen nodig die in de toekomst comfortabel, energiezuinig en betaalbaar zijn. Ook is er onder woningzoekenden steeds meer behoefte naar woningen die geschikt zijn voor een- en tweepersoons huishoudens.  
De afgelopen dagen heeft Woonstede alle bewoners bezocht om ze te informeren en vragen te beantwoorden. Ook direct omwonenden en andere betrokkenen zijn zo veel mogelijk geïnformeerd.

In de volgende stap gaat Woonstede met iedere huurder in gesprek over zijn of haar eigen situatie en woonwensen. Daarna wordt een Sociaal Plan gemaakt en worden gemeente en omwonenden bij de plannen betrokken. Dit proces, inclusief gemeentelijke procedures neemt ongeveer twee jaar in beslag.