NIEUWS - 4 juni 2020

Start sloop Kolkakkerbuurt

Woonstede start met de volgende fase van de wijkvernieuwing van de Kolkakkerbuurt: 5 juni worden hekken om de 68 te slopen woningen geplaatst. Dit is onderdeel van de tweede fase van de hele wijkvernieuwing van de Kolkakkerbuurt.

Nadat de hekken om de woningen zijn geplaatst, vindt er eerst archeologisch onderzoek in de wijk plaats. Vervolgens worden de nutsvoorzieningen in de betreffende woningen afgesloten. De daadwerkelijke sloop begint aansluitend. Naar verwachting is de sloop in september klaar.

Nieuwbouw
Woonstede bouwt 85 woningen terug in dit gebied. Na de sloop worden eerst riolering, het warmtenet en nutsvoorzieningen aangelegd. Daarna wordt de grond  klaar gemaakt voor de start van de nieuwbouw. Woonstede verwacht in het eerste kwartaal van 2021 te starten met de nieuwbouw, die ongeveer een jaar in beslag zal nemen. De nieuwe woningen worden eerst aan de oorspronkelijke bewoners van de Kolkakkerbuurt aangeboden. De woningen die daarna overblijven, worden aangeboden via Huiswaarts.nu. Ingeschreven woningzoekenden kunnen vervolgens op de gebruikelijke wijze reageren om in aanmerking te komen voor de woningen.

Leefbaarheid en veiligheid
Tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden is het belangrijk dat de wijk veilig en leefbaar blijft.
Daarom is er een beheerteam samengesteld waarin Woonstede, ACV en de bewonerscommissie samenwerken. Ook de verkeersveiligheid in de Kolkakkerbuurt is een belangrijk punt van aandacht. De routes van het sloop- en bouwverkeer worden zorgvuldig vormgegeven door Woonstede en de gemeente Ede, in overleg met de bewonerscommissie. Zo zorgen de partijen er samen voor dat de wijk leefbaar en veilig blijft voor alle mensen die er wonen.

Vernieuwing Kolkakkerbuurt
De Kolkakkerbuurt is zo’n 100 jaar oud. Na uitgebreid onderzoek in 2015 bleek dat de bouwkundige en technische staat van de woningen niet meer voldoet aan de eisen van de huidige tijd. Besloten werd de wijk deels te renoveren en deels te vernieuwen. De komende jaren wordt de Kolkakkerbuurt in vier stappen vernieuwd. Fase 1 betrof de renovatie van vijftig historische woningen aan de Kolkakkerweg. Deze fase is vorig jaar afgerond. Daarna wordt in verschillende fasen de wijk vernieuwd tot een eigentijds tuindorp. De wijkvernieuwing eindigt naar verwachting eind 2022.

Meer weten over de wijkvernieuwing Kolkakkerbuurt? Kijk dan hier.