NIEUWS - 20 januari 2021

Woonstede wil meer woningen bouwen
Woonstede wil dat iedereen prettig woont in een goed huis, in een fijne buurt. Wij verhuren ongeveer 10.000 sociale huurwoningen in Ede en omgeving. Toch is dit niet genoeg: er zijn nog steeds mensen die lang moeten wachten op een huurwoning. Dat is niet alleen in onze omgeving zo, dat is in bijna het hele land het geval. 

Woonstede doet heel erg haar best om aan die vraag te voldoen door woningen bij te bouwen.
Dat gaat niet vanzelf. We hebben te maken met een aantal zaken die het voor ons moeilijk maken om voldoende nieuwe woningen te bouwen:
  • De verhuurdersheffing: een belasting die we elk jaar moeten betalen aan Den Haag. Afgelopen jaar heeft Woonstede €6,7 miljoen betaald. Dat geld hadden we veel liever gebruikt voor lage huren, nieuwbouw en verduurzaming van woningen.
  • Locaties: er moeten plekken zijn om te kunnen bouwen. Woonstede heeft een goede relatie met de gemeenten Ede en Scherpenzeel. Samen zoeken we naar locaties waar nieuwe woningen kunnen worden gebouwd.  Dit levert niet voldoende plekken op om het noodzakelijke aantal sociale huurwoningen te kunnen bouwen.  Maar we zijn creatief en zoeken daarnaast meer oplossingen: zo bouwen we een bestaand kantorenpand om,  Victoria Vesta aan Loevestein. Ook slopen we sociale huurwoningen als ze te oud zijn geworden. Dan bouwen we op die plek meer nieuwe duurzame woningen terug. Dit laatste doen we in overleg met de bewoners en bewonerscommissies.
    Oftewel: Woonstede werkt hard op verschillende manieren aan plekken om nieuwe woningen te kunnen bouwen. Maar de nood blijft hoog om voldoende mensen een huurwoning te bieden. Nieuwe en extra locaties blijven hard nodig om in de behoefte aan sociale huurwoningen te voorzien.
  • Vertraging: Soms lopen projecten vertraging op door bijvoorbeeld de vondst van een beschermd dier op de bouwplaats of door bezwaren van omwonenden. Dan duurt het realiseren van nieuwe woningen langer dan we willen.

Wat deden we in 2020?
In 2020 bouwde Woonstede 131 woningen.
In de gemeente Ede bouwden we 98 nieuwe woningen en een algemene ruimte.

Daarnaast verkochten we 51 woningen die (op termijn) niet meer goed aansluiten bij de te verwachte levensbehoeften.
Het geld dat we daarmee verdienden, zetten we in voor nieuwbouw en voor onderhoud van woningen.

In de Kolkakkerbuurt sloopten we in 2020 68 woningen. In maart van dit jaar beginnen we met de voorbereidingen op de bouw van nieuwe woningen.

Ambitie
In de komende jaren, tot 2025, wil Woonstede in de gemeente Ede en Scherpenzeel tussen 1.086 en 1.392 nieuwe woningen bouwen. Om dat mogelijk te maken, slopen en verkopen we ook woningen. Daarnaast kopen we enkele woningen. De groei van de voorraad sociale huurwoningen zal dus flink toenemen. De uiteindelijke groei hangt af van eventuele omstandigheden waarmee we te maken krijgen. 

Vindt u het leuk eens wat meer te weten over woningcorporaties en over hun beweegredenen? Kijk dan eens dit filmpje