Waarom maakt Woonstede gebruik van cameratoezicht?

We doen dit om bewoners te beschermen. Maar ook om inbraak, vandalisme of vervuiling te voorkomen of vast te leggen. De inbreuk op de privacy moet zo klein mogelijk zijn. We hangen borden op om iedereen te laten weten dat er cameratoezicht is. Meer hierover kunt u lezen in ons protocol cameratoezicht.