Hoe het werkt

U gaat voor een langere periode weg en wil uw huis niet onbemand achterlaten. Dan kunt u hier het huisbewaarderschap regelen!

Schriftelijke aanvraag
Om toestemming voor huisbewaarderschap te krijgen, moet u, als hoofdhuurder, een schriftelijke aanvraag indienen bij Woonstede. U vermeldt daarbij de reden waarvoor u voor een periode van maximaal 1 jaar niet in uw eigen woning verblijft. Redenen van afwezigheid kunnen zijn:

  • werk en/of studie in het buitenland;
  • verblijf in een penitentiaire inrichting;
  • verblijf in een zorginstelling;
  • andere zwaarwegende redenen waarom niet in uw eigen woning kan verblijven.

Gebruik het aanvraagformulier Huisbewaarderschap en voeg bij de aanvraag een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de huisbewaarder. U moet een machtiging verlenen voor automatische betaling van de huur. U krijgt binnen 2 weken een schriftelijke reactie.

Let op: De huisbewaarder heeft geen enkel recht op de woning of op vervangende woonruimte na beëindiging van het huisbewaarderschap.

Voorwaarden
Lees hier de voorwaarden voor Huisbewaarderschap

Termijn
U kunt voor maximaal 1 jaar huisbewaarderschap aanvragen.

Kosten
Aan het aanvragen van huisbewaarderschap zijn geen kosten verbonden.


Bijzonderheden
We vragen van de huisbewaarder om zich in te schrijven in de Gemeentelijke Basisadministratie. Een huisbewaarder kan geen huurtoeslag aanvragen.

 
Terug  Terug