Huurachterstand

U betaalt de huur van uw woning uiterlijk op de 5e van de maand. Betaalt u niet op tijd, dan stuurt Woonstede een herinnering. Betaalt u nog niet, dan volgt een deurwaarder of de rechter. Neem altijd contact met ons op als u niet kunt betalen. We helpen u graag.

Huur vóór de 5e van de maand betalen
In het huurcontract dat u heeft getekend, staat onder meer dat u de huur op tijd betaalt. Woonstede verwacht dat de huur uiterlijk op de 5e van de maand op onze rekening staat. De huur voor april betaalt u dus uiterlijk op 5 april. U kunt ons een machtiging geven om het geld van uw rekening af te schrijven, of u maakt het huurbedrag aan het begin van elke maand zelf (automatisch) over.

Wat als u niet op tijd betaalt?
Betaalt u de huur niet vóór of op de 5e van de maand? Dan heeft u een betalingsachterstand. U krijgt dan een herinnering via de post. Betaalt u dan nog niet, dan stelt Woonstede u, zoals dat heet, in gebreke en schakelen we een deurwaarder in. De deurwaarder stuurt u een aanmaning. U kunt dan alsnog de huur betalen. De kosten van de deurwaarder zijn voor u. Als u nog niet betaalt, dan moeten we via de rechter betaling eisen. Ook de juridische kosten zijn voor uw rekening. Uiteindelijk kan het zijn dat we bij rechter de ontruiming van de woning moeten aanvragen.

Neem contact op als u niet kunt betalen
Kunt u uw huur niet betalen? Of ziet u dit aankomen? Woonstede helpt u graag. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met een van onze incassoconsulenten. Dan bespreken we of voor u een betalingsregeling mogelijk is.

Hulp bij schulden
Als u schulden heeft, kunt u contact opnemen met het Bureau Schuldhulp en Budgetadvies van de gemeente Ede. Deze instantie geeft advies en informatie om uw financiële situatie weer op orde te brengen. Als dat niet voldoende is, kan het bureau samen met u een schuldhulpverleningsplan opstellen. Het bureau pakt dan met u de financiële kant van de zaak aan, maar zo nodig ook de achterliggende problemen. Het bureau is van de gemeente Ede en werkt samen met Maatschappelijke dienstverlening Ede. Gezamenlijk kunnen deze twee organisaties een succesvol hulptraject bieden.

 
Terug  Terug

Contant uw huur betalen, dat kan bij ons niet. Pinnen in onze Woonwinkel kan wel.