Wat moet ik doen bij huurachterstand


Wat moet u doen als u huurachterstand heeft

Als de huur niet op de vijfde dag van de maand op de rekening van Woonstede staat, heeft u een betalingsachterstand. Wij herinneren u dan aan uw betalingsverplichting en stellen u eventueel in gebreke. Blijft uw betaling nog langer uit, dan schakelt Woonstede een  deurwaarder in. Die stuurt u een aanmaning.

Alsnog betalen
U krijgt dan de gelegenheid alsnog de huur te betalen, verhoogd met de kosten van de deurwaarder. Levert ook dat geen betaling op, dan start Woonstede een juridische procedure om via de rechter betaling te eisen. De kosten hiervan worden op u verhaald. Uiteindelijk zijn wij genoodzaakt bij de rechter ontruiming van de woning aan te vragen. Als u het zo ver laat komen, komt u dus op straat te staan. Maar zover hoeft het niet te komen. Wij hechten veel waarde aan een goede relatie met de huurder.

Problemen
Heeft u onverhoopt problemen om aan uw betalingsverplichting te voldoen, neem dan zo snel mogelijk contact op met een incassoconsulent van Woonstede. U kunt dan om een betalingsregeling vragen. Afhankelijk van uw voorgeschiedenis als huurder kan meestal een kosteloze regeling getroffen worden voor afbetaling van uw schuld.

Kosten
Kosten voor de deurwaarder en eventuele juridische procedure.

Handig
www.toeslagen.nl voor huurtoeslag
 

 
Terug  Terug