Huurverhoging

Elk jaar gaat op 1 juli de nettohuur van in principe elke woning omhoog. Hoeveel de huur omhoog mag, bepaalt het ministerie op basis van de inflatie. Per 1 juli 2021 is de huurverhoging vastgesteld op 1,4%. Woonstede rekent alleen de inflatiecorrectie, dat is nodig voor een gezonde bedrijfsvoering.

Hoe kan ik bezwaar maken en wanneer?
Bent u het niet eens met deze huurverhoging? Neem dan telefonisch contact met ons op. Mocht u er met ons niet uitkomen dan kunt u bezwaar maken. Bezwaar maakt u schriftelijk via e-mail of brief. Het bezwaar stuurt u naar Woonstede vóór 1 juli 2021. Wij sturen het bezwaar naar de Huurcommissie.
U kunt bezwaar maken wanneer Woonstede niet voldoet aan de wettelijk verplicht gestelde vormvereisten. Geldige redenen voor bezwaar zijn: 
• De huurverhoging is hoger dan wettelijk toegestaan, voor 2021 is het maximale percentage 2,4%.
• De huur wordt door de huurverhoging hoger dan de maximaal toegestane huur.
• Het huurvoorstel bevat fouten. De huurverhoging moet twee maanden van tevoren aangekondigd worden. 
In het voorstel moet het volgende staan:
• de oude en de nieuwe kale (netto) huur
• het percentage of bedrag waarmee de huur wordt verhoogd
• de datum waarop de huurverhoging ingaat.

Problemen met het onderhoud zijn geen reden voor bezwaar tegen de huurverhoging. 

 
Terug  Terug