Hoe werkt het

Voor wie
De jaarlijkse huurverhoging gaat ieder jaar per 1 juli in en geldt voor alle huurders van een woning, kamer, parkeerplaats of garage van Woonstede.

Hoe het in zijn werk gaat
Elk jaar wordt op 1 juli de nettohuur van -in principe- elke woning verhoogd. De overheid stelt jaarlijks het percentage vast waarmee de huur van een woning maximaal verhoogd mag worden. Het ministerie gaat hierbij uit van de inflatie. Eind april sturen wij u een brief met uw oude netto huur, de verhoging en de nieuwe netto huur. De jaarlijkse verhoging per 1 juli gaat alleen over de netto huur, dus niet over de servicekosten. Deze worden, als dit nodig is, aangepast naar aanleiding van de jaarlijkse afrekening. 

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met deze huurverhoging? Neem dan telefonisch contact met ons op. Mocht u er met ons niet uitkomen dan kunt u bezwaar maken. Bezwaar maakt u schriftelijk via e-mail of brief. Het bezwaar stuurt u vóór 1 juli van hetzelfde jaar naar Woonstede. Wij sturen het bezwaar naar de Huurcommissie.


 
Terug  Terug