Samenwonen

Een medehuurder is iemand die bij u op het huurcontract komt te staan. Hij of zij heeft hierdoor dezelfde rechten en plichten als u. Wilt u iemand laten bijschrijven op uw huurcontract? Dat kan als u voldoet aan de voorwaarden. Meer informatie vindt u hieronder.

Veel gevraagd over Samenwonen

Kan ik iemand als medehuurder op mijn huurcontract laten bijschrijven?

Algemeen

Soms kan dat. Een medehuurder is iemand die bij u op het huurcontract komt te staan. Hij of zij heeft hierdoor dezelfde rechten en plichten als u. 

Getrouwd of geregistreerd partner
Wanneer u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan wordt uw partner automatisch medehuurder. Dat is in de wet geregeld.

Dat kunt u online aan ons doorgeven. Lukt dit niet? Neem contact met ons op. We helpen u graag verder.

Niet getrouwd of geregistreerd partner
Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan moet u minimaal twee jaar samenwonen en ingeschreven staan bij de gemeente. Ook moet u een gemeenschappelijke huishouding voeren. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is en u de kosten van uw huishouden deelt. 

Voldoet u aan de voorwaarden?

Dat kunt u online aan ons doorgeven. Lukt dit niet? Neem contact met ons op. We helpen u graag verder.

Kan mijn kind medehuurder worden?

Algemeen

Als een inwonend kind medehuurder wil worden bij een van de ouders, dan kan dat meestal niet. Er is in principe geen duurzame gezamenlijke huishouding.

Eén van mijn ouders is overleden. Kan ik als kind het huurcontract overnemen?

Algemeen

Gecondoleerd met uw verlies.

Neem contact op met Woonstede. We bekijken samen met u wat we voor u kunnen betekenen. 

Wanneer ben ik medehuurder?

Algemeen

Automatisch medehuurder
Als u echtgenoot of geregistreerd partner bent van de huurder, dan bent u automatisch medehuurder. De huurwoning moet dan wel uw hoofdverblijf zijn. Het maakt niet uit of het huurcontract voor of na het het huwelijk/geregistreerd partnerschap is aangegaan. 

Contractueel (mede)huurder
Staat u allebei als huurder op het huurcontract? Dan bent u contractueel (mede)huurder. Alle rechten en plichten uit het huurcontract gelden voor u allebei. 

In de periode dat u medehuurder bent, bent u samen met de huurder verantwoordelijk voor alles uit het huurcontract. Vertrekt u of uw partner uit de woning, dan moet die persoon een eenzijdige huuropzegging doen.

Ik ga samenwonen. Moet ik dit doorgeven?

Algemeen

Nee, dat hoeft niet. Uw partner mag bij u inwonen. Samenwonen kan wel gevolgen hebben voor bijvoorbeeld:

  • Toeslagen die u krijgt van de Belastingdienst
  • Uitkeringen
  • Toekomstige huurverhogingen

Uw partner wordt geen huurder, maar 'inwonend'. U blijft zelf verantwoordelijk voor de woning en wat er gebeurt in de woning.

Wilt u dat uw partner ook op het huurcontract komt?
Neem contact op met Woonstede. Lever ook het bewijs in dat u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft.

Wij zijn net getrouwd/zijn een geregistreerd partnerschap aangegaan. Moet ik dit doorgeven?

Algemeen

Ja, graag.

Dat kunt u online aan ons doorgeven. Lukt dit niet? Neem contact met ons op. We helpen u graag verder.

Er komt iemand bij mij wonen. Heeft dit gevolgen voor de hoogte van mijn huur?

Algemeen

Nee, dat heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw huur.

Samenwonen kan wel gevolgen hebben voor toekomstige huurverhogingen, voor eventuele toeslagen die u krijgt van de Belastingdienst of voor een eventuele uitkering.