NIEUWS - 15 april 2016
Woonstede en de huurverhoging
Vanaf eind april verstuurt Woonstede de aankondigingen van de huurverhoging. Het kan zijn dat u van de Belastingdienst een brief heeft gehad waarin gemeld wordt dat zij gegevens hebben verstrekt aan uw verhuurder. Wij hebben geen exacte gegevens gekregen maar doorgekregen in welke inkomensgroep u zich bevindt. We mogen niet vragen om uw exacte inkomen en krijgen dat ook niet. Een woningcorporatie werkt met inkomensgroepen voor het vaststellen van de huurverhoging. 

Sinds 2013 moeten woningcorporaties een heffing betalen aan de overheid: de ‘Verhuurdersheffing’. In feite is dit een huurbelasting die we wel moeten doorberekenen in de huur, willen we een gezonde bedrijfsvoering houden. Iedere huurder krijgt dus een huurverhoging die per 1 juli 2016 ingaat. Om de Verhuurdersheffing te kunnen betalen, doen we meer. We beperken onze eigen bedrijfslasten, bouwen verstandig en maken veel woningen energiezuiniger om daarmee de energierekening van onze klanten te verlagen.

Meer informatie over de huurverhoging vindt u op onze pagina huurverhoging.