Hoe het werkt

Wanneer u iemand in uw woning wilt laten wonen, dan noemen wij dat ‘inwoning’. Bij inwoning heeft u géén gezamenlijke huishouding. Met andere woorden: u deelt niet de lasten. Het verhuren van een kamer wordt ook als inwoning gezien. U mag als huurder van de woning een financiële bijdrage vragen voor de kamer, maar dit mag geen winstgevend karakter hebben. Wanneer u de huur van de woning opzegt, heeft de inwoner geen recht op voortzetting van de huurovereenkomst. U moet de woning in dat geval leeg en zonder bewoners achterlaten.

Let op: Omdat inwoning gevolgen kan hebben voor de hoogte van uw huurtoeslag en/of uitkering, bent u verplicht om inwoning te melden bij de Belastingdienst of bij uw uitkeringsinstantie. 

Wat verwacht Woonstede van u?
Als u iemand wil laten inwonen, moet u volgens de algemene huurvoorwaarden vooraf schriftelijk toestemming vragen. U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier inwoning. Bij dit formulier moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de toekomstige inwoner(s) meesturen.

Wat kunt u van Woonstede verwachten?
Wij bekijken of wij u toestemming kunnen verlenen om iemand tijdelijk te laten inwonen. Daarbij kijken we naar het totaal aantal toekomstige bewoners, of u een huurachterstand heeft, en of u in het verleden overlast heeft veroorzaakt. Binnen twee weken na aanvraag ontvangt u schriftelijk bericht of uw verzoek wordt toegewezen of afgewezen.

 
Terug  Terug