Onderverhuur

Onderverhuren staan we niet toe. U kunt wel huisbewaarderschap aanvragen. Meer informatie vindt u hieronder. 

Veel gevraagd over Onderverhuur

Mag ik mijn woning (tijdelijk) onderverhuren?

Algemeen

Nee, u mag uw kamer of woning niet onderverhuren, ook niet als Airbnb. U kunt wel huisbewaarderschap aanvragen.

Schriftelijke aanvraag
Om toestemming voor huisbewaarderschap te krijgen moet u, als hoofdhuurder, een schriftelijke aanvraag bij ons indienen. Noem daarbij de reden waarvoor u niet in uw eigen woning verblijft. Redenen kunnen zijn:

  • Werk of studie in het buitenland
  • Verblijf in een penitentiaire inrichting (gevangenis)
  • Verblijf in een zorginstelling

Gebruik het aanvraagformulier Huisbewaarderschap. Doe er ook een kopie bij van het legitimatiebewijs van de persoon die tijdelijk in uw huis komt. U moet ook een formulier ondertekenen waarop staat dat wij de huur automatisch kunnen afschrijven. U krijgt binnen 2 weken een schriftelijke reactie.

Let op: De huisbewaarder heeft geen recht op de woning of op vervangende woonruimte als het huisbewaarderschap stopt.

Voorwaarden
Lees de voorwaarden voor Huisbewaarderschap.

Termijn
U kunt voor maximaal 1 jaar huisbewaarderschap aanvragen.

Kosten
U hoeft voor het aanvragen van huisbewaarderschap niet te betalen.

Bijzonderheden
De persoon die tijdelijk in uw huis komt moet zich inschrijven in de gemeentelijke Basisadministratie. Hij of zij kan geen huurtoeslag aanvragen.

Ik heb een woning gekocht van Woonstede. Mag ik die verhuren aan derden?

Algemeen

Nee. Als u van ons een woning heeft gekocht met Koopgarant of Vrije Koop dan kan dat niet. U moet als koper zelf in de woning (gaan) wonen.

Moet ik melden als ik langer dan een maand niet in mijn woning woon?

Algemeen

Ja, geef dit altijd aan ons door. Neem contact op met Woonstede.