Kernwaarden

Woonstede wil mensen helpen meer te kunnen doen en meer te bereiken. Uw behoeften en dromen op het gebied van wonen vormen de basis voor de ontwikkeling van onze producten en diensten.

Klantgericht
We hebben een gelijkwaardige relatie met onze klanten, stakeholders en elkaar.

Wij leven ons in in onze klanten, stakeholders en collega’s. Zonder vooroordeel luisteren we naar de vraag die zij ons stellen. Wij gaan de dialoog aan om in samenspraak te komen tot de best mogelijke oplossing. Wij zijn altijd duidelijk over welke afspraken er zijn gemaakt en de wederzijdse verantwoordelijkheid. Gelijkwaardig staat voor ons gelijk aan vertrouwen, elkaar serieus nemen, open staan voor elkaars belangen.

Maatschappelijk betrokken
Het is een voorrecht om onze talenten, kapitaal en vermogen tot samenwerken in te zetten voor het recht op wonen voor iedereen. Nu en in de toekomst. 

Wij garanderen onze klanten en stakeholders dat wij maximaal rendement halen uit het ons ter beschikking gestelde kapitaal om te kunnen investeren in de volkshuisvesting. Met onze talenten besteden wij dit vermogen zorgvuldig en integer om zoveel mogelijk woon- en leefplezier te creëren voor iedereen waarvoor dit minder vanzelfsprekend is. Ook voor toekomstige generaties.

Resultaatgericht
Om wonen betaalbaar en aantrekkelijk te maken en te houden, zijn onze doelen realistisch.

Wij wegen voortdurend de belangen af van onze individuele klanten in relatie tot de doelen die wij onszelf als organisatie stellen. Om wonen betaalbaar en aantrekkelijk te maken en te houden, werken en denken wij resultaatgericht. Initiatieven om wensen van klanten te honoreren die passen in onze visie en die aansluiten bij onze doelstellingen, krijgen de ruimte.

Creatief
We creëren ruimte om vraagstukken op originele wijze te benaderen.

Wij voelen de vrijheid om op zoek te gaan naar een oplossing die origineel is en/of meerdere doelen dient. Iedereen is vrij om zijn gedachten te delen en anderen uit te nodigen om deel te nemen aan de verschillende fases van idee tot oplossing. Ontplooiing van mensen en organisatie is voor ons een inspiratiebron en daarmee een belangrijke drijfveer.

 
Terug  Terug