Klimaatconvenant

Op het gebied van duurzaam bouwen, werkt Woonstede binnen de regio samen met andere organisaties en ondernemingen. Zo werd met de gemeente Ede en de Huurdersbond Ede en omstreken in 2011 een Klimaatconvenant afgesloten. In dit convenant zijn concrete afspraken vastgelegd die lagere woonlasten voor bewoners een stap dichterbij moet brengen.

Besparing op energielasten
Een van de doelen uit het convenant is de energielasten voor huurders te borgen of te verlagen. Dit kan onder meer door de woningen energiezuiniger te maken. Daarnaast is het streven om de uitstoot van koolstofdioxide te reduceren met 15% in 2018 en 20% in 2025 (ten opzichte van 2008). Daarnaast wil men in 2018 bereikt hebben dat het gasverbruik met 20% wordt gereduceerd. Het gasverbruik moet in 2025 met 30% teruggebracht zijn, ten opzichte van 2008. Ook op het gebied van elektraverbruik zijn doelen geformuleerd. Zo onderzoekt Woonstede per project het elektraverbruik en de mogelijkheden om energiebesparende maatregelen toe te passen bij elektrische apparatuur in de algemene ruimten van woongebouwen. De Huurdersbond informeert mede de bewoners over het energiezuinig omgaan met deze elektrische apparaten.

Bio-energiecentrale
Op 31 oktober 2013 kreeg de eerste van 5 hoogbouwflats van Woonstede duurzame verwarming van Bio-energie de Vallei (BDV). Deze bio-energiecentrale wordt gestookt met knip- en snoeihout dat afkomstig is van de gemeente Ede e.o. Als afnemer voor onze bewoners blijven we zoeken naar duurzame energie voor een betaalbare prijs. Hiermee vermindert de uitstoot van CO2 (koolstofdioxide) per jaar met ongeveer 7.000 ton! Het is het grootste duurzaamheidsproject in de gemeente Ede en één van de grootste projecten van de provincie Gelderland op het gebied van hernieuwbare energie. Op de website van de bio-energiecentrale leest u alles.

Duurzaam gedrag
Woonstede neemt voldoende maatregelen om toe te zien op het correct aanbrengen van vereiste ventilatiefaciliteiten in woningen en houdt ook toezicht op een juist gebruik. Bewoners ontvangen voorlichting over juist gebruikersgedrag voor een zo optimale ventilatie. Uiteraard staat Woonstede open voor vragen en initiatieven voor energiebesparing van bewoners. De Huurdersbond en Woonstede slaan de handen ineen om bewoners te overtuigen en enthousiast te krijgen voor de voordelen van de ingrepen. 
Terug  Terug