Koopgarant

Bij Koopgarant bieden wij woningen met korting aan.  Koopgarant is een goede keuze als u met een gezamenlijk bruto jaarinkomen tot € 45.000,= toch wilt kopen. Deze woningen bieden wij te koop aan op huiswaarts.nu. Dé website waar wij ook onze woningen te huur aanbieden.

De voordelen van Koopgarant op een rij:
• U heeft een maximale korting van 25% op de getaxeerde waarde
• U heeft hierdoor lagere maandlasten
• Woonstede is verplicht uw woning terug te kopen bij verkoop door u
• Uw hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar.

Hoe het werkt
Bij de koop van een woning met Koopgarant krijgt u korting op de getaxeerde waarde die kan oplopen tot 25%. Er zijn bij Koopgarant wel enkele voorwaarden die we hebben vastgelegd in erfpachtbepalingen. Zo kopen wij de woning altijd terug van u. Bij de verkoop van uw woning deelt u de waardestijging (of -daling) met Woonstede. De waarde van de door u zelf aangebrachte verbeteringen is geheel voor u.

Uw woning kopen als huurder
Kopen kan op elk moment. Een richtprijs is op te vragen bij één van onze verkoopconsulenten. De definitieve prijs wordt vastgesteld door een taxatie van een externe registertaxateur. Deze taxatie wordt uitgebracht door middel van een gevalideerd taxatierapport. Bestaande woningen worden kosten koper verkocht. Dat betekent dat u de overdrachtsbelasting, de kosten van de notaris voor de akte van levering (en hypotheekakte), afsluitprovisie voor uw financieel adviseur, inmeetkosten Kadaster betaalt. Bij nieuwbouw worden de woningen vrij op naam verkocht. Dat betekent dat u de kosten inzake de financiering van de woning (afsluitprovisie financieel adviseur en de hypotheekakte bij de notaris) en bouwrente betaalt.

Uw woning bij Koopgarant weer verkopen
Nadat u uw wens om te verkopen schriftelijk of per mail aan ons heeft gemeld, laat Woonstede de woning taxeren door een externe registertaxateur. Als u akkoord gaat, bent u kosteloos klaar. Als u niet kunt instemmen met de taxatiewaarde, treedt de geschillenregeling in werking. Dan wijzen u en Woonstede ieder een nieuwe externe registertaxateur aan en deze twee registertaxateurs wijzen een derde registertaxateur aan. Gezamenlijk stellen zij de waarde vast die voor u en Woonstede bindend is. De kosten voor de gezamenlijke taxatie worden gedeeld. 

 
Terug  Terug