Medehuurderschap

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is uw partner automatisch medehuurder. Dit kunt u melden via info@woonstede.nl. Wij voegen uw partner dan toe in het systeem.

Soms kunt u ook medehuurderschap aanvragen voor iemand waarmee u al langere tijd een gezamenlijk huishouden heeft en dit in de toekomst ook wilt blijven doen. Hiervoor kunt u het aanvraagformulier medehuurderschap invullen. Voeg zoveel mogelijk bewijsmateriaal toe. Denk bijvoorbeeld aan:

  • kopie afschrift gemeenschappelijke bankrekening met juiste adressering;
  • kopie afschrift gemeenschappelijke verzekering op inboedel;
  • kopie van een door notaris opgesteld samenlevingscontract;
  • kopie bewijs dat u pensioenpartner bent voor elkaar.

Als u medehuurderschap wilt aanvragen voor uw kind dan moet hij of zij minimaal 40 jaar oud zijn en altijd bij u hebben gewoond.

 
Terug  Terug