Melden woonfraude

Het kan zijn dat u woonfraude vermoedt. Met het opsporen van woonfraude, komen er woningen vrij voor verhuur. Daar profiteert u van als u staat ingeschreven bij Huiswaarts.nu en netjes op uw beurt wacht. Voorbeelden van woonfraude zijn:

  • het doorverhuren van een (deel) van de huurwoning aan anderen
  • het ruilen van een huurwoning zonder onze toestemming
  • het verhuren van kamers van een huurwoning zonder toestemming van de verhuurder
  • het gebruiken van een huurwoning als opslagplaats of bedrijfsruimte
  • het niet permanent bewonen van een huurwoning door de huurder
  • het doorgeven van de huurwoning aan familie, vrienden of derden.
  • gebruik van de huurwoning voor hennepteelt of prostitutie.

Hoe het werkt
Meld een vermoeden van woonfraude altijd bij ons. Dit kan anoniem.
Meldingen behandelen wij altijd strikt vertrouwelijk! U kunt fraude anoniem melden, maar wij stellen het wel op prijs als wij u mogen benaderen.

Termijn / Duur
Een onderzoek naar woonfraude kan enige tijd in beslag nemen. Een termijn dat er actie wordt ondernomen of dat u antwoord krijgt, is moeilijk te bepalen. Na ontvangst van de melding, gaan wij direct aan de slag.
 
Kosten
Het indienen van vermoedens van woonfraude kost niets.

Handig
www.hetccv.nl

 
Terug  Terug