Juridische informatie

Woonstede is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI's). 
Het RSIN-nummer is 800778698.
Woonstede staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09055271

ANBI formulier

Sociaal statuut wijkvernieuwing