Missie, visie, kernwaarden

Woonstede verhuurt woningen in gemeenten Ede, Scherpenzeel en omgeving. Met ruim 150 vaste en tijdelijke medewerkers geven we dagelijks invulling aan onze missie en visie.

Missie

Iedereen heeft recht op een goede, betaalbare en duurzame woning. Woonstede wil mensen in de Food Valley met een laag inkomen of een middeninkomen, kwetsbare groepen, starters en senioren, gezinnen en alleenstaanden een goed onderhouden woning in een plezierige en veilige woonomgeving bieden. De leefomgeving moet schoon, heel en veilig zijn en de woonlasten zo laag mogelijk, in het bijzonder voor de laagste inkomensgroep.

Visie

Wonen naar je zin, dáár staan en gaan we voor
Onze slogan is ‘wonen naar je zin’. We kunnen onze visie op wonen niet beter verwoorden. Iedereen heeft recht op een thuis waar men kan wonen naar zijn of haar zin: prettig en veilig. Wonen in een kwalitatief goede woning tegen een redelijke prijs. Maar wonen naar je zin gaat verder dan de voordeur en de woning zelf. Ook een leefbare en veilige buurt met een mix van woningen en mensen spelen hierbij een belangrijke rol. 

We bieden een veilig thuis
We werken dagelijks aan veilige woningen en buurten. Veilig in alle denkbare opzichten. We houden wonen betaalbaar door het vragen van reële huurprijzen en door te investeren in energiebesparende maatregelen. 

Zorgen voor voldoende woningen
We zorgen er voor dat er voldoende woningen beschikbaar zijn. Dit doen we door nieuwe woningen bij te bouwen, maar ook door het ombouwen van bestaande gebouwen tot woningen. 

Investeren in energiebesparing
We denken na over het verminderen van energieverbruik. Dit doen we door woningen te verduurzamen en door over te stappen naar duurzame energiebronnen. 

We doen dit samen
We kunnen dit niet alleen. Daarom gaan we altijd voor een goede samenwerking met onze maatschappelijke partners: de gemeenten Ede en Scherpenzeel, de Huurdersbond Ede e.o. en de bewonerscommissies. We vinden het fijn om samen met bewoners uitdagingen op te pakken en te experimenteren met nieuwe vormen van huurdersparticipatie. 

Volgen de ontwikkelingen
We spelen in op demografische, economische en technologische ontwikkelingen. 

En zijn klaar voor de toekomst
We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers, zodat Woonstede zich ontwikkelt tot een doelgerichte en wendbare organisatie. Voor de klant van nu en de toekomst.

Kernwaarden

Woonstede wil mensen helpen om meer te kunnen doen en meer te bereiken. Uw behoeften en dromen op het gebied van wonen vormen de basis voor de ontwikkeling van onze woningen  en diensten.

Klantgericht
We hebben een gelijkwaardige relatie met onze klanten, stakeholders en elkaar.

Maatschappelijk betrokken
We gebruiken onze talenten, kapitaal en vermogen tot samenwerken door ons in te zetten voor het recht op wonen voor iedereen. Nu en in de toekomst. 

Resultaatgericht
Om wonen betaalbaar en aantrekkelijk te maken en te houden, zijn onze doelen realistisch en resultaatgericht.

Creatief
We maken ruimte om vragen op originele wijze te benaderen.