Privacy

Woonstede respecteert en beschermt uw persoonsgegevens. We volgen de regels voor het opvragen, gebruiken en bewaren van uw gegevens die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt meer lezen over uw rechten in ons privacybeleid en ons privacystatement.

Persoonlijke gegevens

Als verhuurder hebben we allerlei gegevens van huurders nodig. We verwerken niet meer gegevens dan nodig en bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is. Hoe lang we uw gegevens bewaren, ziet u in ons bewaartermijnenoverzicht.

Doeleinden

We gaan vanzelfsprekend vertrouwelijk met uw gegevens om en gebruiken ze niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.
Heeft u een contact- of aanmeldformulier op onze website ingevuld of ons een e-mail gestuurd? Dan bewaren we de gegevens die u ons toestuurt niet langer dan nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Camera’s

Voor de veiligheid van medewerkers en/of bewoners gebruiken we in sommige gevallen beveiligingscamera’s. U leest hier meer over in het protocol cameratoezicht.