Privacy

Woonstede respecteert en beschermt de persoonsgegevens van haar huurders. Sinds 25 mei 2018 heeft u door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG-wet) meer privacyrechten. Uw rechten leggen wij vast in ons privacybeleid en ons privacystatement.

Persoonlijke gegevens
Als verhuurder hebben we allerlei gegevens van onze huurders nodig. We verwerken niet meer gegevens dan nodig en bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is. Hoe lang wij uw gegevens bewaren, ziet u in ons bewaartermijnenoverzicht.

Doeleinden
We gaan vanzelfsprekend vertrouwelijk met uw gegevens om en gebruiken ze niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn. 
Heeft u een contact- of aanmeldformulier op onze website ingevuld of ons een e-mail gestuurd? Dan worden de gegevens die u ons toestuurt zolang bewaard als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bekijk hier ons privacystatementprivacybeleid en bewaartermijnenoverzicht. Hier leest u ons protocol cameratoezicht.

Voor vragen rondom privacy, ons beleid, de verklaring en/of uw rechten, kunt u mailen naar: info@woonstede.nl

 
Terug  Terug