Aanvragen urgentie Scherpenzeel

Hoe het werkt

Woont u in Scherpenzeel en zit u in een acute noodsituatie? En heeft u op korte termijn geen uitzicht op andere (on)zelfstandige woonruimte, dan kunt u urgentie aanvragen. Lees meer informatie over de voorwaarden in de Huisvestingsverordening. Hiervoor vult u dit aanvraagformulier in en onderteken het. Het formulier kunt u digitaal toesturen naar info@woonstede.nl. Per post opsturen naar Woonstede kan ook: postbus 191, 6710 BD EDE

Onafhankelijk adviesorgaan Het Vierde Huis beoordeelt urgentieaanvragen voor de Gemeente Scherpenzeel en brengt advies uit aan Woonstede. Dit zien wij als een bindend advies en wordt door ons als uitvoerende instantie overgenomen. Omdat andere woningzoekenden langer moeten wachten, wordt voorrang alléén verleend in uitzonderlijke situaties.

Voor wie
Het gaat hierbij meestal om personen die een woning nodig hebben als gevolg van een echtscheiding met dagelijkse zorg voor minderjarige kinderen of personen die door medische of financiële problemen een andere, bijvoorbeeld aangepaste, woning nodig hebben. Wel wordt onderscheid gemaakt tussen medisch- en sociaal urgenten. Bent u urgent dan plaatsen wij u op een bemiddelingslijst. Wij zoeken voor u een woning. Is er een woning gevonden, maar weigert u deze? Dan moet de reden voor de weigering wel gegrond zijn, anders vervalt de urgentie.

Kosten
De kosten voor een urgentieaanvraag zijn €50,00. Deze kosten betaalt u aan Het vierde Huis, omdat zij namens de gemeente Scherpenzeel de urgentieaanvragen beoordelen.

 
Terug  Terug