Verhuizen, wat valt er te regelen?

Zeg eerst de huur van uw ‘oude’ woning op of verkoop uw huis. Grote aanpassingen aan uw huis neemt Woonstede vaak over. Dit bespreken we met u.

Opzeggen huur
De huur opzeggen regelt u snel via Mijn Woonstede. Of gebruik het huuropzeggingsformulier. U moet dan wel de opzegging aangetekend versturen. U heeft dan een bewijs van verzending. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging. U kunt de huur elke werkdag van de maand opzeggen. Opzeggen kan maximaal drie maanden van tevoren en minimaal een maand. Hoe eerder u opzegt, hoe groter de kans dat een nieuwe huurder zaken van u wil overnemen. Als er meerdere hoofdhuurders zijn, u woont bijvoorbeeld samen, dan moeten zij allemaal hun handtekening onder het formulier zetten.


Gedeeltelijke huuropzegging

Zegt u als enige hoofdhuurder de huur op terwijl een andere huurder in de woning blijft wonen, dan gebruikt u het formulier voor gedeeltelijke huuropzegging. Huurt u een garage van Woonstede, dan wordt die niet automatisch opgezegd. U moet dit apart aangeven. Dat kan op hetzelfde formulier.

Zelf klussen

Als u met toestemming veranderingen in de woning hebt aangebracht, dan heeft Woonstede met u afspraken gemaakt over een eventuele vergoeding. Geef op het huuropzeggingsformulier aan welke veranderingen u wilt laten beoordelen. U mag ook uw zelf aangebrachte voorzieningen meenemen. Als u bijvoorbeeld een keuken meeneemt, dan moet u een keuken plaatsen die gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke keuken.

Goede staat 
Nadat u de huur hebt opgezegd, ontvangt u een bevestiging. Hierin staat de datum en het tijdstip van de voorcontrole. Tijdens deze voorcontrole loopt de opzichter met u de woning door en vertelt hoe u de woning moet achterlaten. Daarna maakt hij een afspraak met u voor de eindcontrole.  Op de checklist ziet u per onderdeel hoe u de woning moet achterlaten.


Nieuwe bewoner
 
Woonstede biedt uw woning aan een woningzoekende aan. Deze persoon krijgt een aanbiedingsbrief en kan contact met u opnemen om de woning te komen bekijken. U kunt dan met de nieuwe huurder overleggen over de overname van vloerbedekking, gordijnen of andere roerende zaken. Dat gaat buiten Woonstede om. Geef ons wel een lijstje van zaken die de nieuwe huurder overneemt, met een handtekening van u en de nieuwe huurder. Dat kan bij het inleveren van de sleutels. Onze opzichter weet dan dat deze zaken in de woning blijven. U kunt de volgende bewoner nooit verplichten zaken van u over te nemen. Dat geldt ook voor veranderingen - onroerende zaken - die u aan de woning heeft aangebracht. 


De eindcontrole / inleveren sleutels

De eindcontrole vindt plaats op de dag waarop u de huurovereenkomst hebt opgezegd. Onze opzichter controleert met u de woning en kijkt of de woning volgens de voorwaarden is opgeleverd en of de standaarduitrusting onbeschadigd aanwezig is. Als de opzichter nog gebreken aantreft, dan brengen we de kosten in rekening. Dit geldt ook voor schade die door vernieling of door de verhuizing is ontstaan. Bij de eindcontrole levert u de sleutels in bij de opzichter. Dit zijn de sleutels van de buitendeuren en bergingen en bij flatwoningen ook de sleutels van de brievenbus en de centrale entree. Sleutels van kast- en kamerdeuren moeten in de sloten blijven zitten. De opzichter geeft u een ontvangstbewijs van het aantal sleutels dat u hebt ingeleverd. Geef in geen enkel geval de sleutels aan de nieuwe huurder! De nieuwe huurder mag pas over de sleutels beschikken wanneer hij of zij de huurovereenkomst met Woonstede heeft afgesloten. 

Stookkosten
Als uw woning warmtemeters heeft voor de stookkosten, dan worden deze op afstand uitgelezen. Meer informatie hierover kunt u hier lezen. Voor het doorgeven van de meterstanden van gas, water en elektriciteit bent u zelf verantwoordelijk.
 

Eindafrekening
 
Na de eindcontrole berekenen wij welke kosten er nog verrekend moeten worden. Uiterlijk een maand na beëindiging van de huur ontvangt u van ons de eindafrekening. Daarop staat welke bedragen u van ons terugkrijgt en wat u nog aan ons verschuldigd bent. De huur wordt berekend tot en met de dag waarop u de sleutels inlevert. Omdat huur in de regel een maand vooruit wordt betaald, hebt u mogelijk teveel betaalde huur van ons tegoed. Eventuele schade die bij de eindcontrole is gebleken, wordt bij de eindafrekening in rekening gebracht. Sommige huurders betalen maandelijks een voorschot voor service- en stookkosten. Die kunnen niet in de eindafrekening worden opgenomen, omdat ze eenmaal per jaar worden verrekend. Voor de servicekosten gebeurt dat in april en mei, voor de stookkosten tussen augustus en oktober. Hiervan krijgt u een aparte afrekening. 
 
Terug  Terug

Hoe eerder u opzegt, hoe groter de kans dat een nieuwe huurder zaken van u wil overnemen.

Direct regelen