Vervangen Badkamer, Keuken en Toilet

Gemiddeld elke 4 jaar inspecteren we de buitenkant van woningen en algemene ruimtes van onze gebouwen. Zo bewaken we de kwaliteit, houden we zicht op wat nodig is en plannen we onderhoud in waar dat nodig is. Vervolgens doen we niet alles meer in één keer, zoals we dat voorheen deden bijvoorbeeld met groot onderhoud. We komen vaker langs voor wat echt nodig is. We vervangen iets alleen als het niet te repareren is.

Badkamer, keuken en toilet
Als u een reparatieverzoek indient voor uw badkamer, keuken of toilet, wordt beoordeeld of het onderdeel kan worden gerepareerd of moet worden vervangen. Vervangen doen we alleen als iets door slijtage kapot is, niet omdat het een bepaalde levensduur (bijvoorbeeld 22 of 35 jaar) heeft bereikt. Voor badkamer, keuken en toilet betekent dit dat we stoppen op 1 november 2019 met het vervangen op uw verzoek.

In de tabel wie doet wat kunt u lezen wat Woonstede repareert en waar u zelf als huurder verantwoordelijk voor bent. Met een onderhoudsabonnement kunt u veel van deze werkzaamheden ook aan Woonstede overlaten.
 
Terug  Terug