Visie en missie

Wonen naar je zin, dáár staan en gaan we voor
Onze slogan ‘wonen naar je zin’ ziet u op verschillende plaatsen terugkomen. Want we kunnen onze visie op wonen niet beter verwoorden. Iedereen heeft recht op een thuis waar men kan wonen naar zijn of haar zin: prettig en veilig. Wonen in een kwalitatief goede woning tegen een redelijke prijs. Maar wonen naar je zin gaat verder dan de voordeur en de woning zelf. Ook een leefbare en veilige buurt met een mix van woningen en mensen spelen hierbij een belangrijke rol.

We bieden een veilig thuis
Wij werken dagelijks aan veilige woningen en buurten. Zowel fysiek als sociaal. Want een thuis biedt geborgenheid en neemt zorgen weg. We bieden een kleine 10.000 woningen met betaalbare woonlasten voor huurders met een netto inkomen van ca. € 2000,00 netto per maand. We houden wonen betaalbaar door het vragen van reële huurprijzen en door te investeren in energiebesparende maatregelen.

Zorgen voor voldoende woningen
We zorgen er voor dat er voldoende woningen beschikbaar zijn. Voor starters, senioren, jonge gezinnen, uitbreidende gezinnen of juist uit elkaar gaande gezinnen. Dit doen we door nieuwe woningen bij te bouwen maar ook door het ombouwen van bestaande gebouwen tot woningen.

Investeren in energiebesparing
We weten dat de energielasten in de toekomst verder stijgen. Er wordt gevraagd na te denken over het reduceren van energieverbruik door het aanbrengen van energiebesparende maatregelen en over te stappen naar duurzame energiebronnen.

We doen dit samen
We kunnen dit niet alleen. We investeren daarom in een goede band en samenwerking met onze maatschappelijke partners. Voor de gemeenten Ede en Scherpenzeel zijn we een constructieve partner, die meehelpt om de doelstellingen uit de woonvisie te realiseren. We overleggen structureel met de Huurdersbond Ede e.o. en bewonerscommissies. En vinden het fijn om samen met bewoners vragen op te pakken en experimenteren met nieuwe vormen van huurdersparticipatie.

Volgen de ontwikkelingen
We spelen in op demografische, economische en technologische ontwikkelingen. We zien dat tot 2040 in de regio Food Valley een groei van inwoners en huishoudens wordt verwacht. Deze groei zit vooral in het aantal één- en tweepersoonshuishoudens en huishoudens van personen ouder dan 65 jaar. Dat vraagt om voldoende passende woningen met voorzieningen voor mensen die zorg nodig hebben, waaronder ouderen en gehandicapten. Veiligheid is voor deze bewoners extra van belang.

En zijn klaar voor de toekomst
Investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers kan hierbij niet achterblijven. De snelle veranderingen in de maatschappij en technologie vragen van hen een zelfstandige houding met aandacht voor de klant. Door zich als individu te ontwikkelen, kunnen zij direct en adequaat reageren op deze veranderingen en daarmee de huurder van dienst zijn. Zo ontwikkelen we ons tot een doelgerichte en wendbare organisatie. Voor de klant van nu en de toekomst.

 
Terug  Terug