Vrije Koop

Naast ons actuele koopaanbod bieden wij ook woningen via huiswaarts.nu te koop aan met ‘Vrije Koop’. U wordt dan volledig eigenaar van de woning onder één voorwaarde; de aanbiedingsplicht aan Woonstede. Dit betekent dat als u de woning wilt verkopen, u deze eerst aan Woonstede aanbiedt. U kunt uw woning kopen én verkopen op het moment dat het u uitkomt. U kunt ook eerst huren en dan pas kopen.

Hoe gaat kopen het in zijn werk? 
U koopt de woning zonder korting. Een richtprijs is op te vragen bij één van onze verkoopconsulenten. De definitieve prijs wordt vastgesteld door een externe registertaxateur, die een gevalideerd taxatierapport uitbrengt. Bestaande woningen verkopen wij ‘kosten koper’. Dat betekent dat u de overdrachtsbelasting, de kosten van de notaris voor de akte van levering en hypotheekakte, de afsluitprovisie voor uw financieel adviseur en de inmeetkosten van het Kadaster betaalt. Bij nieuwbouw worden de woningen vrij op naam verkocht. Dat betekent dat u de kosten voor de financiering van de woning (afsluitprovisie financieel adviseur en de hypotheekakte bij de notaris) en bouwrente betaalt. Als later de waarde van uw woning stijgt, dan is de winst voor u.

Uw woning bij Vrije Koop verkopen
Heeft u een woning met de koopvorm Vrije Koop gekocht, dan moet u deze allereerst aan Woonstede aanbieden. Mocht Woonstede de woning niet willen terugkopen, dan kunt u de woning aanbieden op de vrije markt. Wanneer Woonstede de woning wel wil terugkopen dan laat u de woning taxeren door een externe registertaxateur, gevestigd in de gemeente waar de woning staat. Daarna biedt u Woonstede de woning te koop aan, samen met het taxatierapport. Dit kan per mail. Wij laten u binnen drie weken weten of Woonstede akkoord gaat met de prijs. 
Als wij niet akkoord gaan met de prijs, vragen wij een externe registertaxateur ook de woning te taxeren. Is er dan nog geen overeenstemming, dan wijzen de twee registertaxateurs samen een derde, externe registertaxateur aan. Gezamenlijk stellen zij dan de waarde vast. Deze is bindend voor u en voor ons. 

Voordelen Vrije Koop 
• U kunt vermogen voor de toekomst opbouwen 
• U wordt volledig eigenaar 
• De hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar 
• Als de waarde van de woning is gestegen, deelt u niets met Woonstede.
 
Terug  Terug