NIEUWS - 14 juni 2016

Woonstede en bewonerscommissie akkoord over Kolkakkerbuurt
De bewonerscommissie en Woonstede hebben overeenstemming bereikt over de plannen voor de wijk. Er wordt zowel renovatie uitgevoerd als sloop met vervangende nieuwbouw. Die nieuwbouw wordt in passende sfeer gebouwd. Daarbij wordt gekeken wat recht doet aan de tuindorp gedachte. Hoe dit er concreet uitziet, mogen bewoners mede bepalen bij het maken van een plan.

Sinds januari zijn Woonstede en de Bewonerscommissie Kolkakkerbuurt samen aan de slag gegaan om te werken aan een plan voor de wijk. Bijna wekelijks is er intensief overleg geweest en nu is er een resultaat waar beide partijen achter kunnen staan. Er wordt zowel renovatie uitgevoerd als sloop/nieuwbouw. 50 woningen aan de Kolkakkerweg blijven behouden. Hiermee blijft een historisch stuk tuindorp behouden. De andere woningen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw in dezelfde stijl. Ook het Sociaal Plan is klaar en wordt binnenkort gepresenteerd aan de bewoners. 

Vele wensen
In dit voorstel en bijbehorend Sociaal Plan is rekening gehouden met zo veel mogelijk wensen die in de wijk leven. Dat is voor de Bewonerscommissie een belangrijke voorwaarde geweest. Voorzitter Lisan Verboom geeft enkele voorbeelden van die wensen: “Er zijn bewoners die vanwege hun leeftijd gelijkvloers willen wonen, bewoners die graag in een nieuwbouwwoning willen wonen en bewoners die graag in een gerenoveerde woning willen wonen. Dit plan geeft de keuzemogelijkheden waar behoefte aan is. Vanuit historisch oogpunt zijn we ook erg blij dat een deel van de buurt behouden blijft.” Edwin Boonstoppel, projectleider van Woonstede is het hiermee eens. “We merkten dat behoud van de sfeer in de wijk belangrijk is voor de bewoners. Die sfeer blijft nu zowel in de renovatie als in de nieuwbouw behouden. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat er nieuwbouw komt, zodat ook voor de toekomst woningen gerealiseerd worden die comfortabel, energiezuinig en betaalbaar zijn.”

Uitleg aan de wijk
Beiden beseffen ook heel goed dat er teleurstelling is bij mensen die graag in hun huis hadden willen blijven en wiens woning toch gesloopt wordt. Voor hen zijn er goede regelingen in het Sociaal Plan om een nieuw plekje te vinden binnen de wijk of daarbuiten. Dat Sociaal Plan gaat in als minimaal 70% van de wijk instemt met het voorstel voor renovatie en sloop/nieuwbouw. Boonstoppel: “We zijn de komende weken in de wijk om mensen uitleg te geven over de mogelijkheden. Huurders van wie het huis in de toekomst gesloopt wordt, krijgen urgentie bij het zoeken naar een huis. Ook zijn er vergoedingen waarmee mensen kunnen verhuizen en hun huis en tuin opnieuw kunnen inrichten.” 
Aan het eind van deze maand wordt een bewonersavond georganiseerd. In de weken erna zal blijken of het merendeel van de wijk kan instemmen met de wijkvernieuwing.