NIEUWS - 4 mei 2016

Woonstede ontvangt KWH-Huurlabel voor goede dienstverlening

Het is voor Woonstede belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. We willen graag weten wat we goed doen, maar ook wat volgens u beter kan. Het KWH, het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties, voert continu onderzoek uit naar onze dienstverlening. Veel huurders vinden dat wij het goed doen en daarom ontvingen wij onlangs hiervoor het keurmerk KWH-Huurlabel. 

Uw mening is voor ons belangrijk
Het KWH-Huurlabel onderzoekt alle zaken waar u mee te maken kunt krijgen. Een aantal voorbeelden:

  • Handelen wij uw reparaties goed af?
  • Komen wij onze afspraken met u na?
  • Worden uw klachten naar tevredenheid opgelost?

Het KWH stuurt hiervoor vragenlijsten naar onze huurders om hun mening te vragen en belt met huurders om de vragen telefonisch door te nemen.

Blijven meten
Uit het onderzoek komen rapportcijfers. Een deskundige en onafhankelijke commissie kijkt naar de cijfers. Zijn de cijfers goed, dan verdient de corporatie het keurmerk KWH-Huurlabel. Wij hebben nu het KWH-Huurlabel en daar zijn we trots op. Betekent dit dat we niets mee hoeven te doen? Nee. KWH onderzoekt namelijk continu of onze klanten tevreden zijn. En dus of wij het keurmerk mogen behouden. Op deze manier weten wij steeds wat we goed doen en wat er beter kan in onze dienstverlening aan u.