Contact  Facebook  Twitter YouTube 

Onderhoudsabonnement; wie doet wat

Een verstopte afvoer of een kapotte lichtschakelaar: kleine reparaties waar u vaak niet aan toekomt. En bij elkaar opgeteld kosten ze toch aardig wat. Voor € 4,60 per maand neemt Woonstede een groot gedeelte van uw onderhoud uit handen.

We zijn wettelijk verplicht onze woningen goed te onderhouden. Om dat goed te kunnen doen, houden we voor elke woning een onderhoudsplanning bij. Daarop kunnen we zien welke woningen op termijn onderhoud nodig hebben. U kunt er dus zeker van zijn dat we al aan de slag zijn voordat er problemen aan de woning ontstaan. We melden ruim op tijd wanneer we onderhoud willen uitvoeren, wat we gaan doen en of dit overlast kan veroorzaken.

Reparaties
Voor reparaties die onder verantwoordelijkheid van Woonstede vallen kunt u het online formulier via Mijn Woonstede invullen. Voor spoedeisende reparaties zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar op tel: 0318 – 695 695 (keuzemenu optie 1).

Wie doet wat?
Daarnaast zijn er zaken waarvoor u verantwoordelijk bent en blijft. Dit geldt voor het onderhoud en de reparaties die niet in de huurprijs zijn verwerkt. Als vuistregel geldt dat u verantwoordelijk bent wanneer het om een goed bereikbare plek gaat, de kosten niet groot zijn en u geen specialistische apparatuur hoeft te gebruiken. Wilt u de precieze verdeling weten tussen uw en onze verantwoordelijkheden? Kijk dan in de tabel met trefwoorden.

Onderhoudsabonnement
Werkzaamheden aan de woning moeten vakkundig worden uitgevoerd. Dat geldt ook voor de dingen die u zelf doet. Dit is in de wet en in onze Algemene Huurvoorwaarden vastgelegd. Voor de handige klusser is dit geen probleem. Als het vervangen van een lichtschakelaar of het ontstoppen van de afvoer u moeite kost, zou u deze vormen van onderhoud ook aan ons kunnen overlaten. Dat scheelt een hoop zorgen. Woonstede heeft hiervoor een onderhoudsabonnement in het leven geroepen. Het abonnement is voor alle huurders van zelfstandige woonruimte (dus geen kamerbewoners) en kost € 4,60 per maand. Dit bedrag wordt tegelijk met de huur in rekening gebracht.

Het onderhoudsabonnement geeft u o.a. recht op:

  • vervanging van lichtschakelaars
  • ontstoppen van de afvoer
  • bijvullen en ontluchten van de verwarming
  • reparaties aan keukenblok
  • lekkages van sanitair
  • bestrijding van een wespennest

Vraag het onderhoudsabonnement online aan
Maak u niet langer druk om de lekkende kraan en sluit een onderhoudsabonnement af. Zo’n 80% van onze klanten maakt er al dankbaar gebruik van. Bij het invullen van het acceptatieformulier kunt u zonder entreegeld een onderhoudsabonnement aangaan. Als u al een woning van Woonstede huurt, dan bent u bij de aanvang van het abonnement € 22,70 entreegeld verschuldigd. Het abonnement is een jaar geldig. Daarna wordt het abonnement stilzwijgend omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Als u de huur voor uw woning opzegt, dan eindigt ook het abonnement. U kunt het abonnement online aanvragen.

Verdeling van verantwoordelijkheden
In de tabel met trefwoorden staan de veelvoorkomende onderhoudswerkzaamheden. U kunt hierin opzoeken of Woonstede (W) of uzelf (H) daarvoor verantwoordelijk bent. Ook laat de tabel zien welke werkzaamheden in het onderhoudsabonnement (O) zitten. Heeft u geen abonnement, dan zijn ook de werkzaamheden met een O uw verantwoordelijkheid. Deze verdeling van verantwoordelijkheden geldt alleen bij normaal gebruik van de woning. Woonstede is niet verantwoordelijk voor onderhoud dat nodig is door nalatigheid, onachtzaamheid of onjuist gebruik van het gehuurde door de huurder, diens huisgenoten of bezoekers. Ook onderhoud of reparatie van door uzelf aangebrachte zaken die niet bij het gehuurde horen, komen voor uw rekening.

 
Terug  Terug

Zorg ervoor dat u uw woning goed onderhoudt