Krijg ik een vergoeding voor de woningverandering die ik zelf heb aangebracht als ik ga verhuizen?

Nee, u krijgt geen vergoeding.