Brand in flat Elskamp

Woensdagmiddag brak er een hevige brand uit bij een appartement in de Elskamp aan de Van der Hagenstraat in Ede. Iedereen is daar van geschrokken. De brandweer bluste de brand en ontruimde 36 appartementen. Van alle kanten werd hulp geboden om de bewoners zo goed mogelijk op te vangen en te begeleiden. Bewoners van 23 woningen konden die avond niet terug naar huis. Zij kregen opvang voor de nacht of vonden onderdak bij vrienden of familie. Drie bewoners ademden rook in, één bewoner moest naar het ziekenhuis. Gelukkig raakte niemand gewond.

Gevolgen van de brand

Drie appartementen zijn onbewoonbaar verklaard door de brandweer. In drie andere woningen zijn werkzaamheden nodig om de woning weer in orde te maken. Van de zes huishoudens hebben vijf huishoudens voor langere tijd vervangende woonruimte nodig. De bewoner van het zesde appartement heeft de komende periode geen vervangende woonruimte nodig. Voor de vijf huishoudens vonden we vervangende woonruimte, die we op korte termijn inrichten. We verwachten dat de bewoners binnen een week naar hun tijdelijke woning kunnen verhuizen. We begeleiden hen persoonlijk bij deze ingrijpende gebeurtenis.

Alle bewoners melden schade bij hun inboedelverzekering. Woonstede maakt afspraken met bewoners om herstelwerkzaamheden op te nemen. Reparaties voeren we zo snel mogelijk uit.

Dit doen wij aan brandveiligheid

Misschien woont u ook in een huis van Woonstede. En maakt u zich door de brand in de Elskamp zorgen over de brandveiligheid van uw eigen woning. De afgelopen jaren maken we woningen bij onderhoud brandveilig(er). Dat doen we door brandwerende voorzieningen aan te brengen bij bijvoorbeeld leidingen, kozijnen van deuren en ramen en door woningscheidende muren op zolders dicht te maken. Ook plaatsen we rookmelders in woningen en als het nodig is op andere plekken.

Brandwerende voorzieningen zijn bedoeld om bewoners langer de tijd te geven om te vluchten. Want we vinden onze huurders belangrijker dan het huis of het gebouw. Het belangrijkste is dat mensen veilig kunnen vluchten.

Dit kunt u doen aan brand- en vluchtveiligheid

  • Zorg dat vluchtroutes vrij zijn. Zet geen bloempotten, schoenenrekken of spullen op de galerij of in de gang;
  • Zet scootmobielen op de aangewezen plekken;
  • Test rookmelders elke maand;

Wilt u meer tips voor een brandveilige woning? Bekijk dan deze informatie van de brandweer.

We raden iedereen aan een inboedelverzekering af te sluiten. 

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via info@woonstede.nl of 0318-695 695.