Huurders aan het woord in Scherpenzeel

Op dinsdagavond 24 januari gingen 10 bewoners uit Scherpenzeel tijdens een luisterpanel met elkaar in gesprek over wonen in Scherpenzeel én huren bij Woonstede. Met de luisterpanels wil Woonstede luisteren naar de huurder, en vervolgens samen het wonen beter maken. Want hoe vinden onze huurders het om in Scherpenzeel te wonen? Waar zijn ze blij mee? En wat kan beter?

Gelukkig in Scherpenzeel

‘Ik ga hier nooit meer weg’, hoorden we verschillende huurders tijdens het luisterpanel zeggen. Zij zijn over het algemeen erg tevreden over hun gezellige woonplaats, de goede voorzieningen en het verenigingsleven. De huurders geven aan dat de gemeenschap erg hecht en behulpzaam is.

Klantgericht

Ook over het contact met Woonstede is men tevreden. ‘Woonstede is klantgericht. Je hoeft maar een mailtje te sturen en de volgende dag staan ze voor de deur’. Ook het maandelijkse spreekuur in Scherpenzeel wordt gewaardeerd.

Verduurzaming

De energieprijzen zijn hoog. Veel huurders geven daarom aan dat ze in een goed geïsoleerde en duurzame woning willen wonen. Daaronder verstaan zij isolatie, HR++-glas en zonnepanelen. Veel huurders geven aan dat ze niet weten wanneer hun woning aan de beurt is voor verduurzaming. Conclusie van deze avond is dat wij hier op korte termijn helderheid over moeten geven.

Onderhoud en openbare ruimte

De kwaliteit van het onderhoud is volgens de huurders niet altijd op orde, denk aan bladderend schilderwerk. Ook in de openbare ruimte van de gemeente Scherpenzeel is ruimte voor verbetering, zoals stoepen die niet goed toegankelijk zijn of het ontbreken van goede verlichting. Over de veiligheid is men over het algemeen positief.

Veranderen en verbeteren

Woonstede en de gemeente Scherpenzeel hebben tijdens dit luisterpanel veel inzichten opgehaald. Maar hoe dragen ze bij aan verbetering van onze werkwijze? Sommige inzichten bevestigen dat we op de goede weg zijn, andere laten zien dat er nog veel kansen zijn om te verbeteren. De komende maanden bepalen we waar we mee aan de slag gaan om het wonen in Scherpenzeel beter te maken. Dit koppelen we terug aan de aanwezigen.

Ook meedenken over beter wonen?

‘Een betrokken huurder is goud waard’, merkte één van de deelnemers aan het panel terecht op. Wij zijn het hier helemaal mee eens! Wilt u ook meedenken over beter wonen? Dat kan eenmalig via een luisterpanel. Of u kunt regelmatig meedenken door lid te worden van de Bewonersadviesgroep. Meld u hier aan.