Informatie glasfonds en onderhoudsabonnement

Er verandert wat in het informeren over het glasfonds en in het onderhoudsabonnement. U ontving over beide onderwerpen eerder een brief met deze informatie. In dit nieuwsbericht leest u ook de informatie.

Glasfonds
Ieder jaar informeren we huurders over de stand van het glasfonds. Dat deden we per brief. Vanaf volgend jaar versturen we geen brieven meer, maar publiceren dit op de website van Woonstede. Dat doen we in februari.

Informatie glasfonds 2023
Hieronder ziet u wat onze huurders in 2023 hebben bijgedragen en wat we hebben uitgegeven aan glasreparaties:

Stand glasfonds per 1-1-2023:                   € 140.482,09
Bijdrage huurders 2023:                            € 173.317,35
Kosten glasreparaties 2023:                      -€ 188.305,57
Stand glasfonds per 31-12-2023:               € 125.493,87

Dit betekent dat er genoeg reserve in het glasfonds zit. Het maandelijkse bedrag wordt daarom niet aangepast.

Onderhoudsabonnement
Veel huurders hebben een onderhoudsabonnement. Hiermee doen wij een groot deel van de reparaties waar een huurder zelf verantwoordelijk voor is. Elke maand betaalt u hiervoor een bedrag. In 2023 maakten we meer kosten dan we van alle huurders ontvingen. We mogen dan een eindafrekening sturen. Maar, na overleg met de huurdersorganisaties, besloten we dit jaar niet af te rekenen. Dat gaan we vanaf 2026 wel doen. U ziet dan welke bijdrage we ontvangen en welke kosten we maken. Het verschil wordt verdeeld onder alle huurders.

Ook voor het onderhoudsabonnement ziet u vanaf volgend jaar in februari de stand van het onderhoudsabonnement op onze website.

Informatie onderhoudsabonnement 2023
Hieronder ziet u wat alle huurders in 2023 hebben bijgedragen en wat we hebben uitgegeven aan reparaties die onder het onderhoudsabonnement vallen.

Bijdrage huurders 2023:                                               € 425.772,-
Kosten reparaties 2023:                                                € - 733.601,-
Stand onderhoudsabonnement per 31-12-2023:             € - 307.829,-

Dit betekent dat de kosten van alle reparaties hoger waren dan de bijdrage van huurders. Daarom is een maandelijkse verhoging nodig.