Prachtig visitatierapport

Prachtig visitatierapport

We willen als organisatie graag leren en beter worden. Daarom hebben we een speciaal onderzoek laten doen, de maatschappelijke visitatie. Dit jaar heeft Ecorys dat onderzoek gedaan. Onze prachtige resultaten kunt u hier terugvinden. Ook kunt u de reactie van Marco op het onderzoek lezen. We gaan aan de slag met de adviezen die we hebben gekregen. In november 2024 komen ze nog een keer langs om met ons te praten over de ontwikkelingen.

Achtergrond

Woningcorporaties moeten elke vier jaar een visitatie te laten doen. Dit is geregeld in de Woningwet. Een onafhankelijke visitatie onderzoekgroep kijkt hoe goed wij in de maatschappij functioneren en wat er beter kan. Zo krijgen onze belanghouders, zoals de Autoriteit woningcorporaties (Aw), en wijzelf een idee van hoe we samenwerken met anderen en wat we kunnen verbeteren. Naast alle plannen en verslagen van de afgelopen jaren zijn vooral de gesprekken met bestuurders van huurdersverenigingen, vertegenwoordigers van gemeente Ede en Scherpenzeel, belangrijke partners, de Raad van Commissarissen (RvC), de ondernemingsraad en het managementteam belangrijk voor het onderzoeksteam.

Het visitatierapport kunt u hier lezen.