Uw mening telt!

We gaan voor een blije klant, daarom doen we ons werk zo goed mogelijk. Door te weten waar iets goed of niet goed gaat of wat er beter kan, kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Uw mening is dus belangrijk voor ons, zodat we weten hoe tevreden onze huurders zijn. Daarom doen wij maandelijks klanttevredenheidsonderzoeken onder onze huurders. Is er bij u een reparatie of onderhoud uitgevoerd of bent u pas verhuisd? Dan kan het zijn dat u per e-mail een vragenlijst hierover ontvangt of dat u hierover in de avonduren gebeld wordt.

De onderzoeken worden uitgevoerd door DESAN. Zij versturen de e-mails en bellen u namens Woonstede. Deelnemen kan anoniem. Voor ons is uw input erg belangrijk. Wij waarderen het dus zeer als u hieraan meewerkt.