Het bestuur en toezicht

Directeur-bestuurder: Marco de Wilde

Marco de Wilde is directeur-bestuurder van Woonstede. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij Woonstede. Hij geeft samen met het managementteam vorm aan onze belangrijkste taak: goed en betaalbaar wonen in fijne buurten mogelijk maken.

Raad van Commissarissen: toezicht op bestuur en beleid

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Woonstede. De 5 commissarissen adviseren ook het bestuur, gevraagd en ongevraagd.