Brieven huuraanpassing 1 juli 2023 verstuurd

Deze week sturen we al onze huurders een brief met informatie over de huuraanpassing per 1 juli 2023. Dit jaar versturen we verschillende brieven, afhankelijk van de situatie van huurders. In dit bericht leest u meer informatie.

Wat er anders is
In 2023 hebben huurders met een netto huur boven €575,03 en een laag inkomen recht op huurverlaging. De Belastingdienst stuurt ons informatie over het inkomen van huurders van 2021. Op basis daarvan weten we of een huurder een huurverhoging of huurverlaging krijgt.

Geen gegevens of te laat
De Belastingdienst heeft van ongeveer de helft van de huurders laten weten of ze huurverhoging of huurverlaging moeten krijgen. Van ruim 4.000 huurders heeft de Belastingdienst niet de goede inkomensgegevens of hebben wij die gegevens nog niet gekregen van de Belastingdienst. Van deze groep weten we op dit moment nog niet of zij recht hebben op huurverlaging. Weten we uw gegevens nog niet, dan staat dat in uw brief.

Andere volgorde
Een huurverhoging moeten we vóór 1 mei bij huurders aangeven. Een huurverlaging moeten we in mei doorgeven. Hebben we uw gegevens nog niet ontvangen van de Belastingdienst? Dan krijgt u voor 1 mei eerst een huurverhoging per 1 juli.

In mei hebben we als het goed is alle gegevens van de Belastingdienst. We weten dan van de ruim 4.000 huurders of ze toch recht hebben op huurverlaging of dat de huurverhoging terecht is. Die ruim 4.000 huurders krijgen in mei nog een bericht van ons met de definitieve huurprijs per 1 juli.

Waarom we de huur verhogen
We realiseren ons goed dat het dure tijden zijn, zeker voor huurders. Toch doen we een huurverhoging van 2,6%. Dat is in lijn met landelijke prestatie afspraken die zijn gemaakt met onder andere de Woonbond. Want ook de kosten voor Woonstede stijgen. Denk bijvoorbeeld aan bouw- en materiaalkosten om uw huis te onderhouden en nieuwe huizen te bouwen. Het extra geld van de huurverhoging hebben we dus hard nodig om de juiste dingen voor huurders en woningzoekenden te doen.

Ondanks de huurverhoging krijgt toch bijna de helft van onze huurders dit jaar een huurverlaging.