Feestelijke oplevering Kolkakkerbuurt

Donderdag 23 maart was het feest in de Kolkakkerbuurt. Afgelopen maand zijn hier namelijk de laatste woningen opgeleverd. In totaal werden 113 woningen gesloopt. In opdracht van woningcorporatie Woonstede hebben Koopmans Bouwgroep en Van Wijnen hier de afgelopen jaren 155 nieuwbouwwoningen voor teruggebouwd. We kunnen dus meer huurders blij maken met een nieuwe woning. Genoeg redenen om met de bewoners te proosten op de nieuwe wijk.

Het was een gezellige middag in buurtcentrum de Kolk, waar bewoners aan verschillende activiteiten deelnamen met het thema ‘ontmoeten’. Er werden spellen gespeeld, gekletst en samen een hapje gegeten.
Tijdens het feestje werd teruggeblikt en vooruitgekeken.  “De herstructurering van de Kolkakkerbuurt was hard nodig,” vertelt Marco de Wilde, directeur-bestuurder bij Woonstede. “Tegelijkertijd is het een zeer ingrijpende gebeurtenis voor bewoners geweest. We zijn daarom des te blijer met het prachtige eindresultaat. We hopen dan ook van harte dat onze huurders hier fijn zullen wonen. De afgelopen tijd ben ik al bij meerdere huurders op bezoek geweest om hun nieuwe huis te bewonderen. Ook bij andere huurders laat ik me graag uitnodigen voor een kopje koffie.”

Samenwerken met bewoners

Marcel Boertien, voorzitter van de bewonerscommissie, vult aan: “De herstructurering was inderdaad een emotionele gebeurtenis voor veel bewoners. En zeker niet altijd even makkelijk. De eerste mijlpaal was het vormen van het projectteam Kolkakkerbuurt: de samenwerking tussen de bewonerscommissie en Woonstede. Op detailniveau hebben we samengewerkt aan een bijzonder plan. Hierbij hadden bewoners veel inbreng. Wij als bewonerscommissie zijn trots op wat we samen met Woonstede hebben bereikt. In de wijk vloeien oud en nieuw in elkaar over, met behoud van warmte en uitstraling.”

Een zichtbare geschiedenis

De afgelopen jaren is de Kolkakkerbuurt vernieuwd tot een eigentijds tuindorp. Met een mix aan eengezinswoningen, seniorenwoningen en appartementen. Peter de Pater, wethouder Ruimtelijke Ordening, zegt hierover: “Nieuwe huizen in een oude buurt. De geschiedenis van de Kolkakkerbuurt is zichtbaar en bewoners genieten van toekomstbestendige huizen. Daar word ik als wethouder heel blij van!”

Ontmoeting in de wijk

Samen genieten in een prachtige nieuwe wijk. Dat is de gedachte achter het cadeau dat Woonstede, Van Wijnen en Koopmans Bouwgroep schenken aan de nieuwe Kolkakkerbuurt. Samen met de bewoners, wijkteam en gemeente wordt gekeken waar behoefte aan is. Bijvoorbeeld een bankje in het nog aan te leggen parkje of een bewegingsroute door de wijk. Tijdens het opleverfeest overhandigden de directeuren van de organisaties daarom een symbolische cadeaubon aan Marcel Boertien, die deze namens de bewoners in ontvangst nam.