Reactie Woonstede op onderzoek Nieuwsuur

Vandaag kwam er een onderzoek van Nieuwsuur naar buiten over woningbezit van bestuurders en commissarissen van woningcorporaties en het eventueel verhuren daarvan. We zijn het met Aedes, de branchevereniging van Woningcorporaties, eens dat er geen ruimte is voor onredelijke huurprijzen, slecht verhuurderschap of (mogelijke) schijn van belangenverstrengeling.

Hoe het zit bij Woonstede
Onze directeur-bestuurder Marco de Wilde heeft, naast zijn eigen huis, geen vastgoed. Ook de leden van de Raad van Commissarissen hebben momenteel geen woningbezit waar ze geld mee verdienen.

Wat doet Woonstede
Woonstede sluit aan bij Aedes en hanteert het principe ‘nee, tenzij’. Dat betekent dat wij er van uit gaan dat de directeur-bestuurder en de commissarissen geen huizen verhuren om aan te verdienen. Ook in de toekomst houden we het ‘nee, tenzij’ principe scherp in de gaten.

Tot slot
De integriteit van onze sector moet buiten kijf staan. We zijn ervan overtuigd dat eventuele misstanden worden rechtgezet en er alles aan wordt gedaan dit in de toekomst te voorkomen. We doen geen uitspraken over collegacorporaties en richten ons liever op het halen van onze ambities; bouwen aan het welzijn van onze huurders. Meer daarover lees je hier.