Wethoudersbuurt

Woonstede heeft in de Wethoudersbuurt 97 woningen aan de IJssel de Schepperlaan, Thomaslaan en Van Voorthuizenlaan. Deze woningen zijn circa 70 jaar oud. Na uitgebreid onderzoek is besloten om de woningen in de wijk te slopen en daarvoor in de plaats nieuwe woningen te bouwen.

Nieuwbouw 

Door nieuwe woningen te bouwen maken we de woningen veel energiezuiniger. Dat is gunstig voor de energierekening van de bewoners en beter voor het milieu. Daarnaast is er grote behoefte aan woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens, levensloopbestendige woningen en meer betaalbare woningen. Door nieuwbouw kunnen we beter aansluiten bij deze behoeften.

Stand van zaken

Samen met de bewoners en de gemeente hebben we de nieuwe wijk vormgegeven. Dit is uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Deze is nu definitief. Begin 2024 hopen we het bestemmingsplan definitief vast te kunnen stellen. 

De architecten zijn begonnen met de eerste ontwerpen voor de woningen. Ook is het eerste ontwerp voor de inrichting van het openbaar gebied gemaakt. 

De laatste stand van zaken leest u terug in de nieuwsbrieven onder het kopje "Nieuwsbrieven".