Overlast melden

Geef makkelijk, snel en direct uw overlastmelding aan ons door.

Heeft u overlast van uw buren? Meld dit makkelijk en snel via dit formulier.

U weet daarna direct wat u kunt verwachten.

Gerelateerde vragen

Ik ervaar overlast van mijn buren. Hoe kan ik dit doorgeven?

Algemeen

Dat kunt u online aan ons doorgeven. Lukt dit niet? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

Meer over dit onderwerp

Wat is woonfraude?

Algemeen

Dit zijn voorbeelden van Woonfraude:

 • Een huurder woont niet zelf in de woning.
 • Een huurder laat anderen in de woning wonen zonder onze toestemming.
 • Een huurder verhuurt de woning aan toeristen (bijvoorbeeld via Airbnb).
 • Een huurder gebruikt de woning niet (alleen) om in te wonen, maar ook voor andere (bedrijfs-)activiteiten gebruikt. Bijvoorbeeld voor prostitutie of het kweken van hennep.

Woonfraude kunt u anoniem melden. U hoeft ook geen bewijzen mee te sturen. Wij beginnen ons eigen onderzoek. U mag natuurlijk wel uw contactgegevens aan ons doorgeven. Dan kunnen we nog contact met u opnemen voor extra informatie.

Wilt u woonfraude (anoniem) melden? Dat kunt u online aan ons doorgeven. Lukt dit niet? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

Als er inderdaad sprake is van woonfraude, dan vragen we de huurder om de huur van de woning op te zeggen. Werkt de huurder niet mee? Dan vragen we de rechtbank om het huurcontract te stoppen. De huurder raakt de woning dan kwijt.

Meer over dit onderwerp

Kan ik overlast anoniem melden?

Algemeen

Nee, u kunt overlast niet anoniem melden. Bij overlast moeten we namelijk alle partijen kunnen spreken.

We gaan altijd voorzichtig om met uw gegevens en uw melding. We geven uw naam bijvoorbeeld nooit aan de mensen die overlast veroorzaken. Dit doen we alleen als u ons daarvoor toestemming geeft. Gaat de overlast zover dat we naar de rechter gaan? Dan willen we uw melding als bewijs gebruiken. Ook dan vragen we u eerst om uw toestemming.

Wilt u overlast melden? Dat kunt u online aan ons doorgeven. Lukt dit niet? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

Woonfraude kunt u wel anoniem bij ons melden. Van woonfraude is sprake als de huurder:

 • Anderen in de woning laat wonen zonder onze toestemming.
 • De woning aan toeristen verhuurt, ook als dat via Airbnb gaat.
 • De woning niet bewoont.
 • De woning niet (alleen) gebruikt wordt om in te wonen maar ook voor andere (bedrijfs-)activiteiten zoals het kweken van hennep of voor prostitutie.

Wilt u woonfraude (anoniem) melden? Dat kunt u online aan ons doorgeven. Lukt dit niet? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

Meer over dit onderwerp

Ik huur niet van jullie, maar ik heb overlast van een huurder van Woonstede. Kan ik de overlast bij Woonstede melden?

Algemeen

Dat kunt u online aan ons doorgeven. Lukt dit niet? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

Meer over dit onderwerp

Ik huur van jullie en ik heb overlast van buren in een koopwoning. Kan Woonstede helpen?

Algemeen

Helaas kunnen we weinig doen. We kunnen niet in gesprek met de veroorzaker omdat hij/zij bij ons geen huurcontract heeft getekend.

Samen praten
Probeer daarom vooral te praten met uw buren. Het kan zijn dat uw buren niet door hebben dat u last van ze heeft. U kunt met uw buren afspraken maken, die voor u beiden goed werken.

Buurtbemiddeling
Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling Ede of Buurtbemiddeling Scherpenzeel

Meer over dit onderwerp

Er ligt veel afval of grofvuil in de buurt van mijn woning of woongebouw. Waar kan ik dat melden?

Algemeen

Woont u in een woongebouw met een wijkbeheerder?
Neem contact op met uw Wijkbeheerder. Hij helpt u graag verder.

Heeft u geen wijkbeheerder?
Neem contact op met uw gemeente. 

Meer over dit onderwerp

Wat doet Woonstede als ik mijn tuin slecht onderhoud?

Algemeen

We vinden het belangrijk dat uw tuin netjes is. Daarom moet u zelf zorgen voor het klein en dagelijks onderhoud. Denk hierbij aan:

 • Regelmatig maaien van het gras.
 • Regelmatig weghalen van onkruid in de tuin en tussen tegels van de opritten, (achter)paden en terrassen.
 • Vervangen van gebroken tegels.
 • Regelmatig snoeien van heggen, hagen en snelgroeiende bomen.
 • Vervangen van dode planten.
 • Vervangen van kapotte planken of delen van houten schuttingen.
 • Rechtzetten en recht houden van houten schuttingen.
 • Regelmatig verven of beitsen van schuttingen.

Is uw tuin niet goed onderhouden? Dan gaan we met u in gesprek. Als dat nodig is brengen we u in contact met vrijwilligersorganisaties. Zij kunnen u misschien helpen. U kunt zelf ook contact opnemen.

Woonstede werkt veel samen met Malkander, Stichting Present en Dien je stad. Lees hieronder waarmee deze organisaties u kunnen helpen:

Malkander 
Bij Malkander kunt u kosteloos terecht voor een luisterend oor. Malkander werkt mee aan een positieve samenleving. Ze ondersteunt, versterkt en verbindt mensen in de gemeente Ede. Malkander biedt buurtbemiddeling, ondersteunt bij leefbaarheid activiteiten en helpt als mensen hulp nodig hebben. 

Netwerk Dien je Stad
Bij Netwerk Dien je Stad zetten jongeren zich in om kwetsbare en eenzame stadsgenoten te helpen. Ze bieden u een luisterend oor en helpen u met klussen waar u zelf de financiele middelen niet voor heeft. U kunt zich zelf kosteloos aanmelden. Meer over Netwerk Dien je Stad leest u hier

Stichting Present
Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. 

Alleen een professional kan u aanmelden bij Stichting Present. Hiervoor gelden de onderstaande voorwaarden: 

 • U heeft onvoldoende financiële middelen.
 • U bent bereid om op de dag van het project aanwezig te zijn en mee te doen.
 • Een ontmoeting tussen u en vrijwilliger is een wezenlijk onderdeel van het project.

Meer over dit onderwerp

Aan wie geef ik door dat er iets is met de lege woning naast mij?

Algemeen

Zijn uw buren verhuisd en woont er nog niemand anders? En ziet u dat bijvoorbeeld de lampen branden of de ramen/deuren open staan? Dan zouden we het fijn vinden als u dit meldt. Neem contact op met Woonstede.

Bedankt voor het doorgeven.

Meer over dit onderwerp

Waar vind ik informatie over het afvoeren van afval?

Algemeen

Woont u in de gemeente Ede of Wageningen? Dan kunt u uw vragen over afval stellen bij de ACV groep.

Woont u in de gemeente Scherpenzeel? Stel dan uw vragen over afval bij de gemeente Scherpenzeel.

Meer over dit onderwerp

Waarom maakt Woonstede gebruik van cameratoezicht?

Algemeen

We doen dit om bewoners te beschermen. Maar ook om inbraak, vandalisme of vervuiling te voorkomen of vast te leggen. De inbreuk op de privacy moet zo klein mogelijk zijn. We hangen borden op om iedereen te laten weten dat er cameratoezicht is. Meer hierover kunt u lezen in ons protocol cameratoezicht.

Wat is het verschil tussen geluidsoverlast en leefgeluiden?

Algemeen

Iedereen die buren heeft hoort wel eens geluiden van elkaar. Dat zijn leefgeluiden. Denk aan:

 • Lopende, rennende, spelende of springende kinderen
 • Douche- of toiletgeluiden
 • Deuren die worden dichtgeslagen
 • Hoesten, snurken, hard praten of schreeuwen
 • Stofzuigen, boren, zagen
 • Schuiven van meubels of servies

Helaas bestaan er geen geluidsdichte woningen. Houd daarom rekening met elkaar en probeer zo min mogelijk leefgeluiden te maken. Denk aan:

 • Viltjes plakken onder stoelpoten
 • Rubberen strips plakken tussen de deuren
 • Pantoffels dragen in huis
 • Meubels niet tegen de muur zetten
 • Zorgen voor een goede ondervloer

Bij geluidsoverlast is het geluid anders en erger (harder). Of het duurt langer. Voorbeelden van geluidsoverlast zijn:

 • Een buurman die elke nacht trompet speelt
 • Een hond die elke dag urenlang blaft of jankt

Wilt u overlast melden? Dat kunt u online aan ons doorgeven. Lukt dit niet? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

Meer over dit onderwerp

Hebben jullie tips om geluidsoverlast te voorkomen?

Algemeen

Iedereen die buren heeft hoort wel eens geluiden van elkaar. Helaas bestaan er geen geluidsdichte woningen. Houd daarom rekening met elkaar en probeer overlast te voorkomen. We hebben deze tips voor u:

 • Vanaf tien uur 's avonds hoort het rustig te zijn, het is goed om daar rekening mee te houden.
 • Gaat u klussen of geeft u een feestje? Geef dit dan even door aan de buren. Vertel ook wanneer het weer rustig wordt.
 • Heeft u de tv, computer, radio of ander apparaat hard aanstaan? Buren hebben minder last als u een koptelefoon gebruikt en ramen en deuren dichthoudt.
 • Woont u in een flat? Dan horen de onderburen u al snel lopen. Daarom is het goed om zachte vloerbedekking te kiezen. Wilt u een laminaatvloer? Dan moet u zorgen voor een ondervloer die het geluid goed isoleert. Hier zijn regels voor.
 • Als u rubberen dopjes, een stuk vilt of een tochtstrip in de deurpost plaatst, gaat de deur veel minder hard dicht.
 • Een hond die veel blaft is erg vervelend voor de buren. Heeft u een hond die veel blaft? Zorg dan dat uw hond niet lang alleen is of zoek andere oplossingen waardoor het blaffen minder wordt. Vraag advies aan uw dierenarts, een dierenwinkel of zoek een oplossing via Google.
 • Rennende, springende en gillende kinderen kunnen voor overlast zorgen. Houdt hier rekening mee. Laat bijvoorbeeld kinderen op een vloerkleed spelen.
 • Een wasmachine kan veel lawaai maken. Een rubberen mat onder de wasmachine helpt al goed. Zorg ook dat uw wasmachine waterpas (recht) staat. Bedenk ook goed wanneer u uw wasmachine aanzet.
Meer over dit onderwerp

Ik heb geluidsoverlast van mijn buren. Willen jullie de ondervloer van mijn buren controleren of deze aan de regels voldoet?

Algemeen

Neem contact op met Woonstede. We kijken dan naar het probleem en zoeken naar een oplossing.

Meer over dit onderwerp

Mag ik bloembakken aan de rand van het balkon hangen?

Algemeen

Ja, maar alleen aan de binnenkant. Dit is voor de veiligheid en eventuele overlast van de onderburen.

Meer over dit onderwerp

Ik ruik wiet. Waar kan ik dit melden?

Algemeen

De geur van een joint is niet altijd even aangenaam. Toch is het roken van wiet in je eigen huis of eigen tuin niet verboden. (Wiet) roken in een algemene ruimte zoals een gang of entree is niet toegestaan. Heeft u daar last van en weet u wie dat doet, spreek dan gerust diegene hier op aan.

Is er een wijkbeheerder aanwezig in uw woongebouw? Dan kunt u dit ook bij hem melden. Hij kan u eventueel ondersteunen bij het vragen om rekening te houden met elkaar. We kunnen als woningcorporatie geen sanctie opleggen. We hebben hier geen juridische middelen voor.

Vermoedt u een hennepplantage? Dan horen we dit graag meteen van u. Zo kunnen we direct actie ondernemen. Uiteraard kunt u ook de politie bellen (0900-8844). Meldt u liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000. Ook als u minder dan vijf wietplanten vermoedt, kunt u dit melden.

Meer over dit onderwerp