Vanaf 1 juli nieuwe schoonmaakbedrijven voor woongebouwen

Dit voorjaar waren we op zoek naar een nieuwe partij voor het schoonmaken van de algemene ruimtes van de woongebouwen. We hebben 38 Meedenkers van de Bewoners Advies Groep (BAG) uitgenodigd om met ons mee te denken. Na de bijeenkomsten verzamelden we de input en voerden gesprekken met verschillende schoonmaakpartijen. Vanaf 1 juli maken Dros Schoonmaakdiensten en Schoonmaakorganisatie Succes BV. de algemene ruimtes van de woongebouwen schoon.
De huurders van de woongebouwen hebben hier inmiddels een brief over ontvangen. De afspraken die naar voren kwamen uit de BAG zijn opgenomen in de contracten en we houden vinger aan de pols over de ervaringen met de nieuwe schoonmaakbedrijven.